انیمیشن ساز فرناپ

تیزر تبلیغاتی وانیمیشن خودرابدون دانش گرافیک بسازید

بدون نیاز به دانش گرافیک

بدون نیاز به دانش گرافیک

شخصیت‌ها و حالات مختلف

شخصیت‌ها و حالات مختلف

امکان صداگذاری بر روی ویدیو

امکان صداگذاری بر روی ویدیو

انتخاب پسزمینه، عکس، افکت و ... به دلخواه

انتخاب پسزمینه، عکس، افکت و … به دلخواه