ماازارتباط بامشتریانمان لذت میبریم

گروه نرم افزاری FGS،بزرگراه فناوری اطلاعات،تولید کننده نرم افزارهای تحت وب وموبایل.

آدرس ما:

شهرک صنعتی شکوهیه،میدان مخابرات،ساختمان هیئت مدیره شهرک صنعتی،طبقه همکف.

اطلاعات تماس:

Info@farnanware.ir

۰۲۵-۳۶۲۰۹۹۳۴

۰۲۵-۳۶۲۰۹۹۳۵

۰۲۵-۳۶۲۰۹۹۳۶

۰۹۳۳۲۹۵۷۳۰۳

عضویت درخبرنامه FGS
آیامیخواهیدازآخرین اخبارماباخبرشوید؟

باماهمگام باآخرین تکنولوژی روزدنیا.